I understand what my Clients need.

OSASUNA SP. Z O.O.

Polecam korzystanie z usług Pani Mecenas Joanny Świątek!

Dzięki fachowemu i merytorycznemu wsparciu oraz technikom negocjacyjnym znanym Pani Mecenas Świątek zyskałem cennego sojusznika w negocjacjach umowy najmu. Wiedza i umiejętności Pani Mecenas Joanny Świątek zdecydowanie wzmocniły pozycję spółki Osasuna sp. z o.o. w trakcie zawierania umowy, a przede wszystkim pomogły zminimalizować ryzyko związane ze wzrostem czynszu najmu, płatnego w euro.  

Michał Michalak
Prezes Zarządu

Tytuł zastępczy

Pneumatic-Serwis Drzewicka sp. k.

Joanna Świątek Attorney-at-Law Office has been providing extensive legal services to Pneumatic-Serwis Drzewicka sp. k. since its inception. Services to the Partnership include day-to-day counselling, contract drafting and managing collection and recovery processes. As a provider of the above services, the Attorney-at-Law Office has proven itself to be a reliable and trusted Partner who has our Partnership’s interests at heart. We have been satisfied working with Ms Joanna Świątek and thus we can absolutely recommend Joanna Świątek, Attorney-at-Law to other entities.

Monika Drzewicka                                                                                          
General Partner

Tytuł zastępczy

SIEĆ APTEK MEDIKI

Ms Joanna Świątek, Attorney-at-Law provides outside general counsel services to Mediki Sp. z o.o. Her services include: defining the strategy for legal and business projects and then involvement in project execution; providing advice in day-to-day matters; preparing legal opinions; drafting and reviewing contracts and other legal documents; legal representation in litigation and more.
Ms Joanna Świątek has extensive knowledge and experience, with commitment to excellence and efficiency in achieving goals.
Ms Świątek’s service is well organised and delivered with high professionalism; working with her, I feel confident and I can rest assured that my interests are well looked after.

Piotr Ruciński - CEO Mediki Sp. o.o. 
Joanna Rzymowska - prokurent Hapol Sp. z o.o. 
Marcin Pietruczuk - prokurent Apteka św. Jana Sp. z o.o.

Tytuł zastępczy

Ursus Dystrybucja sp. z o.o.

Acting on behalf of URSUS Dystrybucja sp. z o.o. w restrukturyzacji, we would like to recommend Joanna Świątek Attorney-at-Law Office as a reliable and recommendable law firm. The services provided by this Attorney-at-Law Office stand out for a comprehensive and professional approach to engagements and a high level of expertise. Its great commitment to the matters entrusted to it has contributed to the success of the Company’s restructuring. Based on our experience working with this Attorney-at-Law Office, we can recommend the services of Joanna Świątek Attorney-at-Law Office to other businesses.

Mariusz Lewandowski                                 Rafał Turowski                                                       
President of Management Board & CEO     Member of Management Board 

Tytuł zastępczy

AMTERA S.A.

Kancelaria Pani Mecenas Joanny Świątek wspiera AMTERA S.A. w realizacji wyznaczonych celów. Pani Mecenas wykazuje się dużą wiedzą i doświadczeniem w wykonywaniu czynności zleconych przez Spółkę. W  okresie współpracy Kancelaria z najwyższą starannością i profesjonalizmem wywiązuje się z powierzonych zadań.

Łucjan Pietluch 
Prezes Zarządu 

Tytuł zastępczy

Karetki sztumskie Sp. z o.o.

Pani Mecenas Joanna Świątek zapewnia bieżącą obsługę prawną Karetek Sztumskich sp. z o.o. z siedzibą w Sztumie. Obsługa ta polega przede wszystkim na opiniowaniu umów, przygotowywaniu i opracowywaniu bieżącej dokumentacji, analizie (pod kątem zgodności z przepisami) projektów aktów wewnętrznych Spółki, udzielaniu porad w sprawach pracowniczych oraz windykacji należności, a w razie potrzeby – reprezentacji Spółki w sporach sądowych.

Ze względu na znaczną odległość siedziby Spółki od miejsca prowadzonej przez Panią Mecenas Świątek Kancelarii współpraca w przeważającej części odbywa się z wykorzystaniem narzędzi komunikacji zdalnej. Taka forma współpracy pozwala zaoszczędzić czas, co przekłada się na szybkość podejmowanych działań.

Chciałabym podkreślić, że dzięki doświadczeniu Pani Mecenas Joanny Świątek, zlecona jej przez Spółkę sprawa windykacyjna zakończyła się zawarciem ugody z pozoru niewypłacalnym dłużnikiem. Prowadzone przez Panią Mecenas negocjacje oraz zaangażowanie w sprawę sprawiły, że zobowiązanie jest spłacane.  

Profesjonalizm łączony ze wsparciem i zrozumieniem potrzeb klienta sprawia, że niniejszym udzielam pozytywnych referencji.

Marzanna Kaczanowska 
Prezes Zarządu 

Tytuł zastępczy

"PANACEUM" Spółka Jawna - Maciej Widz, Piotr Grygiel

Pani Mecenas Joanna Świątek, radca prawny, została polecona firmie „PANACEUM” Spółka Jawna – Maciej Widz, Piotr Grygiel, prowadzącej działalność medyczną, jako osoba kompetentna w dziedzinie prawa spółek.

Pani Mecenas Świątek po uzyskaniu pełnomocnictwa od wspólników, przygotowała umowy dotyczące zmian właścicielskich w spółce, złożyła wniosek o rejestrację zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym i prowadziła korespondencję w imieniu spółki.

Dzięki profesjonalizmowi i staranności Pani Mecenas Świątek spółka „PANACEUM” w krótkim czasie uzyskała rejestrację zmian w KRS i mogła wznowić działalność. Pani Mecenas Świątek poza dogłębną znajomością prawa spółek i wymaganych procedur okazała się osobą komunikatywną i otwarta na potrzeby klientów.

Listem tych chcielibyśmy wyrazić podziękowanie i nasze najwyższe uznanie dla Pani Mecenas Joanny Świątek za profesjonalizm, zaangażowanie i umiejętność współpracy w klientem.

W imieniu wspólników

Maciej Widz  

Tytuł zastępczy

Lubelskie Centrum Małych Zwierząt - Ryszard Iwanicki

Pani Mecenas Joanna Świątek doradza Lubelskiemu Centrum Małych Zwierząt w kwestiach prawnych.

Jakość i terminowość usług świadczonych przez radcę prawnego Joannę Świątek oceniamy wysoko. Pani Mecenas wykazuje się dużym profesjonalizmem w podejściu do każdej powierzonej sprawy oraz wysokim zaangażowaniem w realizację świadczonych usług.

Z pełnym przekonaniem polecamy korzystanie z usług Pani Mecenas Joanny Świątek!

Z poważaniem, 

Tadeusz Zych
Dyrektor
Lubelskiego Centrum Małych Zwierząt 

Tytuł zastępczy

ECOPROF sp. z o.o.

W imieniu Ecoprof sp. z o.o. chcę wyrazić zadowolenie ze współpracy z Panią Mecenas Joanną Świątek, która dała się poznać jako osoba biegła w zakresie rejestracji znaków towarowych. 

Radca prawny Joanna Świątek dokonała na nasz wniosek zgłoszeń znaków towarowych w ramach procedury krajowej w Urzędzie Patentowym RP, jak również w ramach procedury wspólnotowej w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). 

Procedura zastrzeżenia znaków towarowych przebiegła bezproblemowo i skutecznie. Profesjonalne podejście do powierzonych spraw pozwala mi polecić usługi Pani Mecenas Joanny Świątek. 

Bogumił Sidorowicz 
Prezes Zarządu

Tytuł zastępczy